top of page

]

jero $H]

foneticky nepřízvučné o

 

  • proces tvoření, který pokračuje

  • proces tovření, to co se tvoří, to co probíhá v reálném čase

  • pevné, vytvořené v procesu činnosti

  • tvrdost k ponětí, utvrzení nějakého dějství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základem odhalení smyslu znaku ] jero je uvědomění si podobností se znaky B ,, V D, jero ], jery S, jere m, jať 0.

Uvedené Bókøvice mají společný jeden prvek a to Javnou podstatu bříška. Mimo znaku jery S, který je složený a obohacený jakoby o ižej -.

 

Vycházíme z podstaty, že ono bříško v Javné části symbolizuje životní zkušenosti, která jsme nadobyli. Bez ohledu na cokoliv, neustále nás zkušeností obklopují. V grafickém pojetí jsou ztvárněné obloukem od svislice v pravo. To znamená, že je zde znázorněná podstata tvořivých energií nám poskytnuta z vesmíru. Je ohraničená a uzavřená. Uvnitř je tedy prostor našich zkušeností.

Pro dochápání změn významů poznání zkušeností u jednotlivých Bókøvic je provedena změnou podstaty vjemu vrchních světů. Rozdílné pojetí čar ve světě Slaví.

 

Naše jero ] je zde znázorněno ve světě Slaví jako opak k B ,. Rozdílnost je tedy v podstatě vzniku energie nápomocné do Javné zkušenosti. U našeho hledaného jero ] je tato podstata jakoby daná před samotným spuštěním do Javy /svislá čára dolů/.

 

Mám pro to vysvětlení, že věci jsou předem dané, bez možnosti změn. Naše reálné skutky, náš trud, jsou odpovídající energií již vytvořené ve světě Slaví. Jsou to jakoby samočinné prvky konání, dle již zajetých kolejí. Stále se opakující procesy bytí u kterých nenastává změna. Nelze ji provést, podstaty světů jsou toho garanty.

Z hlediska hlásného stavu by tedy byl naplňující obraz zaběhlá činnost, rutina.

koleje.webp
bottom of page