]

jer /o/

foneticky nepřízvučné o

 

  • proces tvoření, který pokračuje

  • proces tovření, to co se tvoří, to co probíhá v reálném čase

  • pevné, vytvořené v procesu činnosti

  • tvrdost k ponětí, utvrzení nějakého dějství