top of page

 

;

život ;bDJNm

 

foneticky ž

 

  • život neohraničený světem Javy

  • staré a nové formy života, mnohohranný život

  • nahromaďování duchovních zkušeností, zdokonalování duchovních kvalit

  • dostižení stanovené hranice, za kterou se nachází nová pouť k nové hranici – jako evoluce, mutace

  • i konkrétní život člověka, jeho tvorba, tvořivé činy

  • život námi nepoznaný ani neodvrhovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže se budu soustředit na naše Ž ; je o množství, o bohatosti života jako takovém, ve všech podobách a možných proměnách. Bohatost žití. Nepřeberné možnosti.

Je o celkovém vesmírném vjemu.

Už samotný znak pokud se na něj zadíváme, je otevřený k Praví i k Naví a jakoby samá ruka a samá noha.

Předsatavit si takového tvora je to jistě mimozemšťan.

Pokud se však podíváme na znak skrze sakrální grafiku, nalezneme zde všechny možné popisy čar. Je to dlouhá rovná čára, je to krátká čára v levo a i v pravo, je to oblouk v levo a oblouk v pravo.

Z těchto pojetí můžeme s určitostí vyvodit, že se jedná jak o duševní růst, tak i o duchovní zdokonalování a vše s jasným tahem nahoru.

Teď trochu z jiného úhlu pohledu. Můžeme se shodnout i o symbolice bókovice K postaveného k zrcadlu.

Naznačuji, že pokud je K o vybídnutí ke konání, konat, pak život musí být vícerozměrné konání.

Prostě se pořád budeme motat okolo tvořivého mnohoúrovňového a mnohostranného konání.

Život přestavuje onu podstatu bytí k bohatosti ve smyslu plného prožitku.

Potápění v útesu
bottom of page