top of page

 

P

 

zemlja  PTVKZ

7

foneticky z

  • mnohorozměrná forma existence, to s čím je spojený život

  • vesmírná struktura, forma s čím žijeme, kontaktujeme se, dotýkáme se

  • půda na které rosteme, základ našeho života, matku provopočáteční Zem

  • materializace energie tvoření

  • nepřetržitý proces zrodu a rozpadu života na Zemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro uvědomění si podstaty Země, je potřeba se oprostit od obrazu země jako planety. Naši předci ve formě země si představovali jakoukoliv pevnou formu, kde je možné podstoupit zkušenost.

 

Čili dá se hovořit, je to hřiště, které má své dané parametry. Za parametry jsou jisté specifické možnosti. Také tomu říkáme vytvořené pravidla pro dané hřiště.

Proto se odkazujeme na syrovost této struktury, její formy k možnosti seznámení se, možnosti kontaktu a nadobytí vjemu.

 

Napovídá to i samotná grafická podoba s oním zaháknutím se do Naví. Znázorňuje možnost realizace ,,hry", zadání dle projeveného přání, pro čerpání projevené příčiny, při zhmotnění se do dané formy pro dané hřiště.

Samotné ukončení tlusté nakloněné čáry, která ztvárňuje vývoj, růst, a pak ztvárnění horní čáry v pomyslné přeměně mezi Slaví a Praví, nám právě hovoří o daných pravidlech, které jsou vymezeny ztvárněním odrážky vlevo. Otevřením této čáry přeměny jakoby v pravo je projevem dalšího růstu. Tato horní čára se pomyslně rozrůstá směrem doprava z hlediska nadobytých zkušeností.

 

Můžeme tedy z grafiky vnímat, že ony pravidla, se odvíjejí a určují ze světů Praví. O zhmotnění se k prožitku starají světy Navné ve spolupráci všech světů.

 

Pro zajímavost uvedu pár slov jako je Zlo, Závist, Zrada, Zmatek, Zákeřnost, Zvrácenost, Zbrklost ..., ale také třeba Zralost, Zdraví, Zvědavý Zručný ..., a pokud se zamyslíme dostáváme právě odezvu na shora řečené prvotní pravidla poznání, prvotní syrovost, určení prvotní vazby, je to přirozenost, která vzniká.

Tuto prvotní přirozenost, syrovost provotního pravidla poznání vnímáme vždy lépe zhlediska vyššího poznání.

 

Toliko o našem hřišti.

země_ruka_dub.webp
bottom of page