top of page

 

K O M U N I T A

I M U N I T A

 

anglicky

 

C O M M U N I T Y

I M M U N I T Y

 

v dnešní době jsou tyto slova dost zásadní. Lidé jedno z nich často slyší, dokonce ho mnozí hojně užívají, ale z druhé strany si nedokáží přesně představit jeho dosah. Ztvárnění. Co přesně v nich má slova zanechat.

Na obou slovech je zajímavá jejich shoda mimo počátku. A ona shoda je velmi zajímavá spojnice dalšího dění našich dvou slov. Lidé jsou důmyslně roky odvádění od pozornosti skutečného vnímání. Jejich mysl je uzavřená a zdatně se na tom neustále pracuje.

 

Slovo I M M U N I T Y se dá rozdělit na Im a munity. Sami se můžete přesvědčit a zadat si do anglického slovníku, co ve skutečností znamená Munity. Zjistíte, že je to... společenství. Velmi zajímavé, že?

Takže si to dál upravíme a napíšeme „I'm munity“. Neboli... Já jsem společenství. Můžeme kouzlit dále. Zjistit další pojetí onoho záhadného slova Munity. Ruský překlad slova je zase všední.

Ve skutečnosti angličtina přináší samotný překlad slova I M M U N I T Y jako odolnost, osvobození. Od čeho? Já jsem osvobozen? Od společenství? Z ruského překladu „všední“ jsem také nějak jinde. A proč je ve slově C O M M U N I T Y ono společenství s předponou COM?

 

Vše se točí okolo společenství. Společenství je měrou. Společenství jako já je osvobozením se. Pochopit sebe, že jsem společenství je základem zdraví každého jedince. Můj závěr je, že jedině tlak společenosti na mé společenství ve mně vzbuzuje následky. Odezvy. Odrazy a ty jsou ztvárněny v nemocech. Jen posílením vlastního vědomí dokážeme nemocem odolávat. Já jsem společenství. Je to míra mého podvolení se společnosti. Také tomu říkáme socializace. Krásné, že?

Tak proč se potom se máte odevzdat společensti? To vy tvoříte společenství!

Slovo I M M U N I T Y přímo dává pojetí, že máte být sami sebou....stále na tom pracovat, zvyšovat svou odolnost, a tím vytvářet ze svého středu společnost...

Já tomu říkám skutečná prevence v otázce mého zdraví. I vašeho.

A možná bychom si měli položit otázku, co je společenost...C O M M U N I T Y

Vyberte si sami.

Zdraví je váš chrám.

DOPLNĚNÍ

IM-MUNITY

Přátelé slova. Psal jsem úvahu se slovy Community - Immunity.

Tyto dvě slova mě již delší dobu leží v hlavě. A to v zásadě pro společné slovo MUNITY, které je jasné, když si ho zadáte do překladače. Avšak v přesné formě.

Ve své úvaze jsem trošku improvizoval s přesmyčkou...asi můj dobrý přítel mě upozornil na slova z angličtiny, kde IM se používá jako zápor.

Já mu odpověděl, že možná. Že písmenko za písmenkem to dává i jiný význam. To jsme se bavili o koncovém -y a běžně používaným slovem kde je koncovka -a....immunita.

No, neměl jsem tolik času prozkoumat ten základ.

IM ...-v

I...- - je o věci dané, vesmírem potvrzena pravda, je to čistý proud ze zhora dolů...z vesmíru ke mně tak jak to je....

M...v - je o moudrosti, je to duální následek, mezi prvotní věci a výsledkem. Je to prožitá zkušenost a z toho uvědomění....

Princip řízení písmen ve slově je zprava doleva. Neboli moudrost je příčinou té vesmírné energie. Pokud si to představíme, pak se potýkáme se slovem, kde ona vesmírná pravda již existuje, ale defakto je omezen pohled nad nabytou moudrosti...

Čili slovo IM není čistý zápor, jak se nám dle slov, kde se vyskytuje, předkládá. Ale, že sám vesmír má ve věci jasno....pokud vznikla prvotní příčina v moudrosti, v daném skutku. Vesmír to ví, jen my to nevidíme, máme věc za nepřekonatelnou, obrovskou, vlastně neuvěřitelnou....a nám zbývá, ji pouze přijmout. Nevidíme možnost jak věc uskutečnit a tak musíme věci přijat.

Pokud se tedy zpět tímto pohledem podívám na naše hledané slovo IMMUNITY - -vveYBNS, pak je ještě děsivější náš význam ,,ne,, společenství. Neboli neuvěřitelné, nepřekonatelné společenství. Z mého pohledu je pro mě společnost nepřekonatelná, nemožná....vnitřně ji vnímám jako hrozbu, bojuji. Ve mě je ukrytý vzdor. Síla naši immunity je tedy v přijetí stavu. Z druhé strany to také znamená, že onen tlak způsobuje /odráží/ společnost. Od toho je krůček k mé ne-dotknutelnosti, nevidím jak se mě věci dotýkají. Nebo také jsem slepý v pohledu kde se mě společnost dotýká.

Z toho mě plyne, že někdo upravil, možná jen zkrátil významy slov immunity a immunita. Což ve slově Community a communita není.

PS: jako pomůcku si půjčím ještě jedno slovo a to je ,,impossible,, kde je překladačem řečeno nemožný.....přesněji by však mělo být.... neuvěřitelně /nepředstavitelně/ možný.

PS2: pokud se zamyslím dál nad řečením, co je immunita a kde se vzal její překlad, že je to nedoknutelnost, pak to přímo vystihuje onu nedotknutelnost jako společenství, je to jeden z podobrazů.

Není snadné zlikvidovat celou společnost tak, aby po ní nic nezůstalo....

IMG_20190608_121527.jpg
bottom of page