top of page

 

b

 

iže b;T

spojující

8

 

foneticky nejspíš  y ?

 

  • sjednocení, jednota, rovnováha, vyrovnanost

  • harmonie, jistina

  • počátek.....příčina existujícího

  • stav při kterém je podporována rovnováha a znovunastolení rovnováhy při ztrátě

  • stav bez vojny

  • vyrovnávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud navnímám iže z hlediska popsaných vlastností, pak jej vidím na zemi jako spojující prvek chápání a popisu dvou sil, které jsou neustále ve spojení. Ať uděláme cokoliv, má výsledek danou podobu dle vesmírných konů. Následek je adekvátní našim činům.

Doplněno 1.12.2019

Při pozornějším zadívání do grafické podoby na samotné provedení čar, zhlediska průchodu skrze světy Praví, Slaví, Javí  a Naví je patrné, že se zde ztvárňují dva vektory sil.

Můžeme je chápat jako Akce a Reakce. Jedná tlustá čára a druhá tlustá čára. Mezi nimi je vyznačena také vztažnost, spojující tenká čára, která je vedena ze světu Javí do světa Slaví. Zde je viditelná rovina Harmonie, dvou sil, tu co vyvoláme ve světě javí a odpovědí je dána reakce ze struktur světů Slaví. Vysvětluji si to, že probíhá adekvátní reakce s pomocí vytvoření přesné odpovědi k našemu prvotnímu skutku. Existuje logický sled harmonického spojení obou sil.

 

Jsme to tedy jen my co se dolaďujem – harmonizujem, prožíváme duchovní vývoj /snažíme se neustále to pochopit/............neustálý proces dolaďování se.

 

Viz přiložený obrázek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iže.png
strom_v_krajině.webp
bottom of page