8
ižica

foneticky i – nazačátku slova

                v – uprostřed slova

                n – nakonci slova

  • pohyb, harmonický stav

  • harmonické rozšiřování

  • rozkoš, blaho materiální

  • projev plodu v novém rozměru