PÍSMO / ZNAK, LITERA /

 

PROFANACE KŘÍŽE

 

Vážení čtenáři,

kříž je středobod každého znás. Je to znázornění, že jen vy máte moc se rozhodovat, zda jít vlevo či vpravo, anebo co máte za sebou a co vás ještě čeká.

Kříž je nejjednodušší znázornění zanést sebe do grafu. Jen my sami za sebe máme právo rozhodovat a od našeho rozhodnutí se odvíjí další děj.

 

Toto poznání mě dokázala přinést Staroslóvienská Boukøvíce a já se pokusím o to s vámi podělit. Pokud se jedná o vývoj člověka zde na zemi, pak každý jedinec je vždy a všude ovlivňován společností. Jedinec je pod formováním zásad, můžeme říci i pravidel, které vytváří sám jedinec se svou sounáležitostí a životem ve společnosti.

Pokud se tedy zamyslíme nad ztvárněním obrazových vjemů, které na jedince působí, můžeme je zaznamenat do grafického pojetí, které známe s matematiky.

Je třeba mít na paměti, že se jedná o víceúčelovou projekci. Jedná se o zaznamenání horizontálního průběhu a současně i vertikálního posunu. Tento univerzální kříž je ztvárněn do mnoha podob a mnoha odvětví našich životů. No u našich vjemů materiálních a duchovních podstat si jaksi tuto projekci písma s geometrií nespojujeme. Tento odkaz projekce průběhů energií a vlivu prostředí na člověka /nás/ je snad největším odkazem pro současnost.

Takže o co jde :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je zachycena ve vertikální ose energie působící SPOLEČNOSTI neboli Society /sociálního prostředí/ a mého vjemu na mě samotného, JÁ neboli Ego. Můj stav naplnění je střed kříže.

Dále tu jsou ztvárněny a rozděleny oblasti horizontálního rozvrstvení na prostředí hmotného světa, jedná se o fyzickou úroveň, a vlivů předcházejících, neboli nehmotných sil. Jedná se o síly myšlenkové a jemněhmotné vjemy, tedy naše cítění, třeba vliv pravidel.

K samotným literám je nuto podotknout, že je potřeba vnímat přesné grafické ztvárnění původních znaků, kde se opravdu nacházely hrubé čáry a kde tenké. Toto ztvárnění má podstatný vliv na osovost zachycení do grafu. Správné vystředění samotné litery. Jen tak můžeme dnes přesněji přečíst onen vjem, obraz v podstatě jednotlivého znaku.

To vše je ukryto ve znamení kříže. Je docela možné, že existuje ekvivalent zkomolení překladu a vůbec tvárnosti slova Ježíš Kristus, kde samotná podstata může znamenat čas ve znamení kříže, nebo i třeba zachycení energie do grafu /kříže/ ....

Dnešní znaky jsou odlišné v chápání tohoto ztvárnění, neboť často došlo k záměnám liter a jejich úpravám.

Pro dnešní orientaci jsou pro mne poté nejdůležitější zvuky samotných liter...frekvence coby nosiče obrazu.