top of page

BUKVA / PÍSMO, ZNAK, LITERA /

 

ODKAZ KŘÍŽE

 

Vážení čtenáři,

pokud potřebujeme porovnat získané údaje, vjemy, pak nejsnadnější je, zanést tyto údaje do grafu. Pokud nakreslíme osu X a středem do pravého úhlu nakreslíme protínající osu Y, dostaneme kříž. Představte si, že vy samy jste střed kříže. Do takového kříže pak můžeme zanášet naše vjemy a posuzovat následky, které předcházely a následují.

 

Kouzlo kříže mě odhalovala postupně Boukøvíce a já se pokusím s vámi o to podělit.

Pokud se jedná o vývoj člověka zde na zemi, pak každý jedinec je vždy a všude ovlivňován společností. Pravda, jen my sami za sebe máme právo rozhodovat a od našeho rozhodnutí se odvíjí další děj.

Jedinec je pod tlakem formován společností a vytváří síť vlastních zásad, pravidel.

Společnost a vliv společnosti se nám může stát jednou veličinou v našem grafickém ztvárnění.

Kde od středu nahoru zakreslujeme vše duchovního rázu /nehmotné věci/ a dolů vše, co se týká projeveného fyzického stavu. Nalevo od nás se budeme přibližovat společnosti a napravo od nás, budou čistě naše rozhodnutí, vzdalující se společnosti.

Je třeba mít na paměti, že se jedná o víceúčelovou projekci. Jedná se o zaznamenání horizontálního průběhu a současně vertikálního posunu. Tento univerzální kříž je ztvárněn do mnoha podob a v mnoha odvětvích našich životů. Paradoxně projekci samotného písma si s geometrií přenesenou do grafu vůbec nespojujeme. Tento odkaz projekce průběhů energií a vlivu prostředí na člověka /nás/ je snad největším odkazem pro současnost.

Takže o co jde :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je zachycena ve vertikální ose energie působící SPOLEČNOSTI neboli Society /sociálního prostředí/ a mého vjemu na mě samotného, JÁ neboli Ego. Můj stav naplnění je střed kříže.

Dále tu jsou ztvárněny a rozděleny oblasti horizontálního rozvrstvení na prostředí hmotného světa, jedná se o fyzickou úroveň, a vlivů předcházejících, neboli nehmotných sil. Jedná se o síly myšlenkové a jemněhmotné vjemy, tedy naše cítění, třeba vliv pravidel.

K samotným literám je nuto podotknout, že je potřeba vnímat přesné grafické ztvárnění původních znaků, kde se opravdu nacházely hrubé čáry a kde tenké. Toto ztvárnění má podstatný vliv na osovost zachycení do grafu. Správné vystředění samotné litery. Jen tak můžeme dnes přesněji přečíst onen vjem, obraz v podstatě jednotlivého znaku.

To vše je ukryto ve znamení kříže. Je docela možné, že existuje ekvivalent zkomolení překladu a vůbec tvárnosti slova Ježíš Kristus, kde samotná podstata může znamenat čas ve znamení kříže, nebo i třeba zachycení energie do grafu /kříže/ ....

Dnešní znaky jsou odlišné v chápání tohoto ztvárnění, neboť často došlo k záměnám liter a jejich úpravám.

Pro dnešní orientaci jsou pro mne poté nejdůležitější zvuky samotných liter...frekvence co by nosiče obrazu.

Litery.png
bottom of page