top of page

 

V

mysletie V-cKTN0

40

 

foneticky m

  • myšlení, moudrost, chápání, proces myšlení /mezi lidmi vzniká myšlení/

  • jakoby dva L L

  • tvoření myšlení, myšlenkové formy duše, existence ve světě Javi

  • pohyb – odevzdávající forma, následující forma – změna – zlepšení

  • myslet, dumat, rozmýšlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bókovice M v přímo navazuje na poznání a chápání bókovice L k.

V grafickém znázornění je to víc než patrné. Je zde začátek našeho L k a následují další čáry obdobného charakteru.

Pro myšlení je důležité samotné chápání podstaty průběhu tohoto procesu. Je to proces, kde se bere v potaz získáná zkušenost a poté jako následek její začlenění do procesu žití. Neboli popisujeme dvě fáze,

- získání zkušeností

- umění jí začlenit do svého života - přijetí zkušeností.

V bókøvici M v se tedy objevuje prvek posouzení. Je tedy význačná svou mírou vyhodnocení nějakého poznaného stavu a utvoření stavu nového.

Bókøvice M v tedy hovoří o následném stavu nám známé provopodstaty.

Představte si slovo můj. Pro označení a chápání co je mé, nejdříve musím danou věc získat a já sám potom velice dobře chápu, že ji mám v dosahu, ve svém držení. Bez prozření myšlenky na vlastnění a držení dané věci nekvalifikujeme věci za své.

Ostatně i pár držící se za ruce signalizuje přijetí za své.

I samotné slovo myslet je o prvopodstatě seznámíme se s informací a nádledně ji podrobíme vnitřnímu zkoumání.

 

moudrost.webp
bottom of page