Slovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo je základem obrazu – odrazu naší mysli.

Samotné slovo je spojující vazbou mezi jednotlivci, skupinami a národy. Beze slov se nedomluvíme, nesdělíme naše vnitřní zaujetí. Slovem se obracíme o pomoc, když se cítíme ohroženi a slovem dokážeme druhého zahnat do kouta.

Jednotlivá slova se skládají z jednotlivých písmenek. Můžeme je nazývat i literami, znaky, na těchto stránkách i boukovice.

Každé jednotlivé písmenko má svou funkci, má svůj charakter, jak na něj pohlížíme. Každé takové písmenko vyjadřuje nějakou energii, která je vytvořená okruhy našich vjemů. A každé písmenko má své přesné provedení, jak jej vidíme a jak jej tedy dokážeme vnímat.

Energie je daná právě přesností provedení samotných čar, protože kde jsou čáry, jsou i hranice.

V samotném grafickém zpracování jednotlivých písmenek se jedná o obrazy – odrazy nějaké funkčnosti – sdělení, vyvoláné představy. To znamená, že jednotlivé čáry se snaží zachytit příčinu a následek způsobenou a zaznamenanou právě našimy vjemy.

Můžeme si uvést příklad, už jste se někdy zajímali, kde se vzaly slova? Myslím tím, proč říkáme zrovna stolu, stůl? Proč říkáme mami?

Chápu, že spousta lidí se naučilo vnímat věci, že se jim tak prostě říká a hotovo. Dál nezkoumají. Jenže právě v tom je ten háček. Každé slovo něco vykresluje, každá čára hraničí s nějakou příčinou a vytváří podstatu.

Tyto stránky se právě proto zaměřují na samotné podstaty našich slov.

Snaží se nalézt pro nás odpovědi, co je chápano jednotlivými znaky, ze kterého je slovo složené.

Jak se  následně utváří vazba mezi jedinci, rody, národy a vesmírem. Protože to je hlavní příčina naší existence. Bez vesmíru bychom tu nebyli. A když jsem napsal, že je naší příčinou, znamená to, že naše jednotlivé písmenka jsou právě okopírované – obrazem či odrazem právě zmiňovaného vesmíru.

Pokud vás to zaujalo, více se dozvíte v další posloupnosti.