top of page

Slovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo je základem obrazu – odrazu naší mysli.

 

Samotné slovo je spojující vazbou mezi jednotlivci, skupinami a národy. Beze slov se nedomluvíme, nesdělíme naše vnitřní zaujetí. Slovem se obracíme o pomoc, když se cítíme ohroženi a slovem dokážeme druhého zahnat do kouta.

Jednotlivá slova se skládají z jednotlivých písmenek. Můžeme je nazývat i literami, znaky, na těchto stránkách i bókøvice.

Každé jednotlivé písmenko má svou funkci, má svůj charakter, jak na něj pohlížet. Každé takové písmenko vyjadřuje nějakou energii, která je vytvořená okruhy našich vjemů. A každé písmenko má své přesné provedení, jak jej vidíme a jak jej tedy dokážeme vnímat.

Energie je daná právě s přesností provedení samotných čar, protože kde jsou čáry, jsou i hranice, jsou vymezení.

V samotném grafickém zpracování jednotlivých písmenek se jedná o obrazy – odrazy funkčnosti – sdělení, vyvoláné představy.

To znamená, že jednotlivé čáry se snaží zachytit způsobenou příčinu a zaznamenat následek právě našimy vjemy vůči něčemu, co bylo předmětem poznání.

Každý znak ve slově něco vykresluje, každá čára hraničí s nějakou příčinou a vytváří podstatu vjemu.

Tyto stránky se právě proto zaměřují na samotné podstaty našich slov.

Snaží se nalézt pro nás odpovědi, co je chápano jednotlivými znaky, ze kterého je slovo složené.

 

Jak se  následně utváří vazba mezi jedinci, rody, národy a vesmírem. Protože to je hlavní příčina naší existence. Bez vesmíru bychom tu nebyli. A pokud jsem napsal, že je naší příčinou, znamená to, že i naše jednotlivé písmenka jsou právě okopírované – obrazem, či odrazem zmiňovaného vesmíru.

Mám za to, že naši Předci z důvodu nalezení se, z důvodu napravení určitých nedorozumění, určitých podstat vjemů, který je ukryt časem a různou domýšlivostí jedinců, sestavili základní tabulku znaků, který je základní pracovní nástroj sloužící k odhalení a k nápravě budoucího stavu.

K znovu nastavení rovnováhy, k znovu nastavení přesnosti vyobrazení spojující nejenom jedince a rody, ale hlavně k nalezení spojitosti národů.

Pokud vás to zaujalo, více se dozvíte v teorii :

Staré knihy
bottom of page