top of page

Projevy přerodu átem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na samotném začátku se slovem vrátím ke Slunci. Při představě platí, že Slunce je obrovský generátor a nejspíš tak i tvořitel všech podstat ve sluneční soustavě. Je to náš transformátor.

Samotné poznání přeměny átem tam a zpět, nebo chcete-li přenos energie, kdekoliv a v čemkoliv, je vždy s následkem zvýšení teploty.

Takže naše slovo energie je v podstatě přerod.

Proto Slunce pálí, sluneční fotovoltaický kolektor se zahřeje, proto pálíme těla, rozbíjíme atomy, máme zážehové a vznětové motory, atd., atd...

Je možné, že pokud bychom měli velice přesné teploměry a to i do strukturované hmoty, odhalovali bychom místa zdrojů energetické výměny.

 

Jakákoliv aktivita, jakýkoliv přerod átem se projevuje zvýšením teploty a my si můžeme uvést, kdy se to týká třeba našeho těla.

Je jasné, že pokud známe podstaty jednotlivých orgánů a částí těla, teď myšleno v jejich významu a funkčnosti, pak budeme znát i přesné teploty při různém zatížení a různé činnosti.

Dalo by se to přirovnat i k motoru v automobilu. Když vše pracuje správně, jsou tak vytvořeny určité sledovatelné parametry. Jakákoliv součástka, je-li v nerovnováze, nějakým způsobem narušena, či hůře poškozená, má vliv na jiná seskupení a celkově i na chod motoru. Budou místa, kde se to právě bude tepelně a zvukově projevovat.

A naše tělo je na tom stejně.

Pokud se zamilujeme a někdo se baví o našem milovaném protějšku, reaguje naše mysl na určitých partijích těla a to bude mít následek. Ano, máte pravdu, na červenání ve tváři. Nevím, na co jiného jste mysleli.

Když běháme, či děláme jakoukoliv jinou zatěžující činnost, opět bude následek zvýšený přerod átem a to bude doprovázeno zvýšenou teplotou.

Proto i při milování člověk jednoduše hřeje. Tuto poslední větu jsem zde dal záměrně, abych navázal na větu další.

 

Možná samotní zamilovaní mají vyšší teplotu, tak jako nemocní, jelikož i oni stravují nějakou energii. Doslova je jejich vyobrazení spaluje, lépe řečeno rozpaluje.

Se zamilováním mám dál spojeno, že toto rozpálení slouží k přemazání předchozího nastavení. Dá se to moderně říci, takový vnitřní reset. Pojednávám o schopnosti, že pokud jsme byli zamilovaní do jedné osoby a zamilujeme se do druhé, dojde zvýšením teploty k přemazání jedonoho obrazu za nový obraz zájmu.

Vnitřně přenastavujeme. To platí i u nemoci, vnitřně přenastavuje, přetváříme pomocí energií. My víme, že naší energií, zhmotňuje naše rozepře.

Možná právě proto se dříve říkalo, ať si zamilovaní dají zchladit hlavu a možná proto se chladíme i u nemocí.

 

Vážení čtenáři, byl večer a mne došlo, že v principu přenosu ,,energie“ máme dnes jako lidé nejspíš obrovské mezery.

Vytanula mne v mysli najednou další vzpomínka a to na akupunkturní jehličky, které se nahřejí na teplotu těla a vpravují na přesná místa. Zdá se mne, že právě ta přesná místa jsou jisté křižovatky ,,vodivých“ drah a zavedením kovové jehličky vzniká jemný galvanický článek. Tím dojde k zahřívání místa a změně stupně vodivosti.

Zde se věcí pojí na jemné elektrické impulzy, kterými naše tělo disponuje a které mohou nejspíš i kolísat, ne-li časem zeslábnout a zaniknout.

Samotné téma elektřiny a tepla /přerod átem/ jistě stojí za hlubší úvahu. Zdá se, že s naší věcí to má hodně co do činění a nejenom to. S celou věci mě dále vyskakují obrazy dvou slov a to chtění a chvění.

 

K přerodům dochází i vlivem zahřívání ve vajíčku.

A pokud se podíváme na podstatu vaření, opět uvidíme přerod energií. Měníme struktury a vytváříme jiné nastavení výchozího produktu. Jestli k lepšímu či horšímu, rád bych neposuzoval. Řídil bych se obecně, nerozlaďovat se.

Zde by se totiž dalo i opodstatnit nabíjení lidského těla skrze paprsky slunce, takzvaný život na práně. Pokud paprsky dopadají na naši kůži a rozpalují nás, pak musí v nás docházet k přerodům. A opět platí, nejsem odborník, jen ukazuji v tomo článku, kde všude se můžeme na přerody podívat a hledat skutečné podstaty a návaznosti činů.

 

Přerody obecně hledejme třeba i při měření teploty v zimě v lese, kde zjistíme, že v lese narozdíl od otevřené krajiny je tepleji. Tím je potvrzeno, že stromy ,,něco“ tvoří, i když to na první pohled vypadá, že spí.

 

V jiném článku jsem zmínil, že takové tornádo je ve skutečnosti dochlazovací proces ,,pokožky“ Země.

Nuže jestliže se na věci podíváme s touto informací přerodů, zjistíme, že na povrchu planety máme přebytek energie, která se musí uvolnit na jiné místo. Možná i na místo chudší na přeměny.

 

V poslední době se hodně diskutuje v mediálním prostoru o celkovém oteplování planety. Pro mne platí, že jestliže je tornádo přirozenou ochranou, pak i toto oteplování je ukryté v nějaké činnosti. Pokud však hledáme činnost, že za oteplením stojí plyn, zdá se mne to velice obecné. Kde je přímý vliv činnost – přerod – teplota? Samotný plyn je podstata jednoho přerodu a mnohdy již samotná výroba spojena s teplem.

Toto oteplování bych hledal v jiných rovinách. Dokonce jsem se dočetl, že vědci dodnes neznají, proč jsou mraky? Co mají způsobovat, co ovlivňují?

Momentálně se mne spojuje oteplování planety s mentální činností lidí všeobecně. Pokud jsem na začátku textu psal, že zamilovaní jsou teplejší a pak vše spojil s obrazy a i nemocemi, kde jsme rovněž teplejší, pak by mohlo celkově nějaké myšlení zobrazovat i podstatu mraků a být i podstatou oteplování.

U mraků je však jedna věc, podstatou zhmotněného mraku můžou být i rostliny, které si přejí vláhu. A jejich přání vesmír vyplňuje.

Něco jiného je energetický výboj – blesk, který je nositelem elektřiny. Ten může být do podstaty zhmotnělá hrubost, otupělost a zlost lidí.

 

Závěrem se vrátím ještě k samotnému názvu M RA K - V Hf R a udělám rozbor po SB. Dozvíme se, že náš mrak ukrývá :

podstatu konání, nějaké činosti K,

která je vyobrazena v odezvě, prvotním odrazem – projevem RA

následného činu M, neboli skutkem v závislosti na jiné činnosti. Jako třeba ve slově moudrost, není od věci, že vzniká až po prožitku nějakého skutku.

Podstata slova mrak je tedy odraz jistého konání z jiné činnosti.

 

16.6.2020

exploze ze tmy.jpg
bottom of page